Технологии

В Демасис се използват следните технологии:
- .NET Framework 4.0
- SQL Server 2008
- Entity Framework 4.0
- ASP .NET 4.0
- Windows Communication Foundation (WCF)
- Windows Presentation Foundation (WPF)
- Silverlight 4