Нашата мисия, Вашето предизвикателство

  • Демасис ООД е софтуерна компания основана през 2010 г. Демасис разработва доказано комплексни софтуерни решения за здравеопазването и железопътната индустрия. Нашата цел е да предоставим услуги, които ще донесат ползи на нашите клиенти и ще повишат ефективността им. Използвайки последните технологии на пазара ние отваряме нови възможности за нашите клиенти и надминаваме очакванията им!
  • Нашите високо мотивирани служители работят в приятелска и екипно ориетирана атмосфера.Демасис винаги се стреми да подобрява представянето си и нашият екип непрекъснато се усъвършенства. Ние врваме, че в основата на нашия успех са хората и  винаги търсим нови талантливи разработчици да се присъединят към нашия екип!